Einsteinstraat 30F - 1446 VG Purmerend
088 160 2000
info@lezer.net

Disclaimer

Website

De op deze website getoonde informatie wordt door Lezer ICT services met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Lezer ICT services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers of  leveranciers van de website via Internet verzonden worden. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bij gebruik op deze website van Logo’s en Teksten van Leveranciers zijn rechten van de betreffende rechthebbende van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen ingestemd.

Email

E-Mail inhoud (inclusief de bijlage) kan vertrouwelijk zijn. E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien dit bericht ten onrechte is ontvangen, wordt verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Lezer ICT services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Lezer ICT services garandeert niet dat bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Copyright

Het auteursrecht van de website en de informatie die op de website wordt gegeven zijn eigendom van Lezer ICT services BV, KvK 37104663. Voor het gebruik van informatie en het verspreiden van deze informatie is vooraf schriftelijke toestemming nodig van Lezer ICT services BV.